Phiếu câu hỏi về công nghệ sinh học

October 27th, 2007 by eden

bintree20bintree10pars

từ đây bắt đầu phần trả lời phiếu điều tra

Ý kiến của bạn về công nghệ sinh học / gien dưới dạng hình ảnh nghệ thuật !

Xin mời các bạn tham gia vào dự án nghệ thuật của chúng tôi và điền vào phiếu điều tra trực tuyến bằng tiếng Việt (khoảng mười phút) – Phiếu của các bạn sẽ được đánh giá ngay lập tức và sẽ được chụp lên trang web này như một hình ảnh nghệ thuật („cái cây“). Regrowing Eden – sự thể hiện/sắp đặt cây công nghệ sinh học và biến đổi gien (mô tả sơ bộ)

Chúng tôi, Hina và Mätti, là các nghệ sỹ người Thuỵ sỹ mang theo nền tảng khoa học. Nhờ có học bổng – „Artists in labs“ chúng tôi hiện có mặt tại Việt nam. Trong dự án quốc tế „Regrowing Eden“ của mình chúng tôi làm đề tài Công nghệ sinh học/ công nghệ gien. Trong công trình nghệ thuật của mình chúng tôi muốn phản ánh về thái độ của xã hội đối với thiên nhiên , đặc biệt đối với các loại cây công nghệ sinh học và biến đổi gien. Để làm việc này chúng tôi đã phát triển việc trình diễn (Performances) và sắp đặt nghệ thuật . Chúng tôi đã thực hiện dự án này tại Thuỵ sỹ (tháng 6. 2007), Brazin (tháng 8. 2007) và sẽ thực hiện tại Việt nam (tháng 10. 2007).

Swiss Artists-in-Labs:
Năm 2007 chúng tôi đã giành được học bổng – „Artists in Labs“ (nghệ sỹ trong phòng thí nghiệm). Chương trình – „Artists in labs“ là sự hợp tác giữa Cục Liên bang về Văn hoá của Thuỵ sỹ (BAK), trường Cao đẳng nghệ thuật Zürich (HGKZ) và trường Đại học kỹ thuật Thuỵ sỹ (ETHZ). Một trong những mục tiêu là sự trao đổi – tri thức giữa nghệ thuật và khoa học về những vấn đề quan trọng đối với xã hội.

Hina Strüver được đào tạo về nghệ thuật tại trường Cao đẳng về nghệ thuật tạo hình ở Braunschweig với các trọng tâm về nghệ thuật cụ thể, nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật thể hiện. Sau khi trở thành Master về Mỹ thuật chị đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật khác nhau và nhận được một số học bổng. www.hina.de

Mätti Wüthrich đã học về khoa học Môi trường tại trường Cao đẳng kỹ thuật Zürich. Sau khi ra trường anh hoạt động với tư cách nghệ sỹ hành động chủ yếu trong môi trường đan xen giữa nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật trình diễn (Performance) trên địa bàn công cộng.

Công nghệ sinh học/công nghệ gien là gì?
Để lấy thông tin bạn hãy nhấn chuột vào đây:
www.agbiotech.com.vn
www.gmo-guidelines.info
Những công nghệ mới này đem lại cơ hội và nguy cơ gì ? Chúng có mang lại cho chúng ta những lợi ích như mong muốn hay sẽ xẩy ra những thiếu sót với những tác động tiêu cực ngoài ý muốn?

Posted in Virtual Eden | Comments Off on Phiếu câu hỏi về công nghệ sinh học