Virtual Eden (Movie from questionnaires)

December 31st, 2007 by eden

Directly to the movies (overview) click here!
See the movies: VirtualEden-Global, VirtualEden-Swiss, VirtualEden-Brazil, VirtualEden-Vietnam

VirtualEdenTotal

VirtualEden-Brazil VirtualEden-Vietnam VirtualEden-Switzerland

We are happy to present you the Virtual Garden Eden – the movies are generated from the questionnaires on GE filled in by people from all around the world! Give thanks and praises to Hansrudi Noser from IFI-Zurich, who programmed the L-system based movies for us, Felix Marthaler (webserver-programmer), Georg Bauer (our websupporter) and all the people around the globe that filled in the questionnaire on gene-technology!!! See the differences?!?

Posted in Virtual Eden | Comments Off on Virtual Eden (Movie from questionnaires)

Phiếu câu hỏi về công nghệ sinh học

October 27th, 2007 by eden

bintree20bintree10pars

từ đây bắt đầu phần trả lời phiếu điều tra

Ý kiến của bạn về công nghệ sinh học / gien dưới dạng hình ảnh nghệ thuật !

Xin mời các bạn tham gia vào dự án nghệ thuật của chúng tôi và điền vào phiếu điều tra trực tuyến bằng tiếng Việt (khoảng mười phút) – Phiếu của các bạn sẽ được đánh giá ngay lập tức và sẽ được chụp lên trang web này như một hình ảnh nghệ thuật („cái cây“). Regrowing Eden – sự thể hiện/sắp đặt cây công nghệ sinh học và biến đổi gien (mô tả sơ bộ)

Read the rest of this entry »

Posted in Virtual Eden | Comments Off on Phiếu câu hỏi về công nghệ sinh học

NEUE WEBSITE “REGROWING EDEN”!

May 8th, 2007 by eden

SEIT HEUTE IST DER REGROWING EDEN-BLOG ONLINE!

hier gibt es informationen zum PROJEKT
hier gibt es informationen zu den KüNSTLER

a20300-kopie.jpgGMO Plants

bis bald!
mätti und hina

Posted in blog, Eden, installation, performance, Switzerland, Virtual Eden | Comments Off on NEUE WEBSITE “REGROWING EDEN”!